Bij de Cuneradag 2022 hebben we de bezoekers van de Cunera-markt gevraagd waarmee een steentje bijgedragen zou kunnen worden aan de bloei van onze mooie stad. Alle (verrassende!) suggesties zijn na afloop in een presentatie toegestuurd naar de fractievoorzitters van de politieke partijen in Rhenen Verschillende fracties reageerden positief en twee fractievoorzitters brachten ons zelfs een bezoek, wat resulteerde in mooie en inspirerende gesprekken.