Wij vinden het belangrijk dat jij je veilig voelt op onze website, met name als het gaat om jouw privacy en jouw persoonlijke gegevens. Hierin volgen we de eisen van de Algemene Verordening van Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring vind je waarom wij persoonlijke gegevens verzamelen en wat wij doen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacy statement is van toepassing op alle activiteiten, projecten en diensten van ArKacia.

Als je gebruik maakt van onze website, ons contactformulier invult, deelneemt aan onze events verzamelen we alleen die informatie die nodig is om jou goed van dienst te kunnen zijn. Als we om aanvullende gegevens vragen, betreft het informatie die je ons vrijwillig levert. Wij gaan uiterst vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonlijke gegevens om.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die door jou aan ons ter beschikking worden gesteld uitsluitend om:

  • Jouw vragen te kunnen antwoorden;
  • In contact te blijven rondom je deelname aan activiteiten via mailings;
  • Je op de hoogte te houden van ontwikkelingen via de nieuwsbrief van ArKacia.

We delen jouw gegevens niet met derden en stellen deze op geen enkele andere wijze ter beschikking zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Wanneer je contact met ons opneemt, gebruik maakt van onze website, deelneemt aan een activiteit, is het mogelijk dat wij de persoonlijke gegevens en de berichten die je stuurt bewaren om jou beter op de hoogte te brengen van ontwikkelingen. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. De persoonlijke gegevens die je ons verstrekt, bewaren wij niet langer dan strikt nodig is en enkel voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt op elk moment bij ons jouw persoonlijke gegevens opvragen. Om deze te kunnen inzien, te kunnen laten aanpassen of laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op.